Quick1888 reünisten

I.v.m. het overlijden van webmaster Rob de Haas is deze website onder constructie. Voor vragen en informatie kunt u het contactformulier gebruiken. 


Zoeken op trefwoorden is mogelijk! Klik in de bovenbalk op dit symbool

Grasduinen in het verleden? Kijk eens rond in het archief!

Welkom op de website van de reünistenclub van Quick 1888.

Op deze site treft u regelmatig nieuws , informatie , meningen etc. aan.

Daarnaast verschijnt ook nog 4x per jaar het Reünisten blad, dat per post aan de leden wordt verzonden.

Delen uit het blaadje worden op de site overgenomen.

Kijk dus regelmatig op deze site. Klik op de foto's voor een vergrootte weergave! 

 


Het bestuur heeft het trieste bericht bereikt dat Wim Rattink, is overleden.

Wij wensen de familie en andere naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur.


Het bestuur heeft het trieste bericht bereikt dat Ans Kroneberg, dierbare vrouw van Theo plotseling is overleden.

Wij wensen Theo, de familie en andere naasten veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 

Het bestuur.

 

 

 



 

 

 

Harry Melsen overleden.

Het bestuur heeft het trieste bericht bereikt dat Harry Melsen is overleden.

Wij wensen de familie en andere naasten veel sterkte

Het bestuur.



THEO HOES OVERLEDEN

Zie onderstaand bericht in De Gelderlander 31-12-2019.

Theo was een vaste gast - samen met echtgenote Cor - op onze jaarfeesten.

Wij condoleren haar echtgenote Cor en andere nabestaanden en wensen hen alle sterkte bij het verwerken van dit verlies.

LUCIANO PAUWELS OVERLEDEN

Hoewel hij al een tijdje geen lid meer van onze Reünistenclub was, vermelden wij hier het overlijden van Luciano Pauwels. In de jaren 50-60 begenadigd voetballer van Quick, samen met o.a. Han Engelsman, Nol Phijffer, en Bas Paauwe.

Wij condoleren zijn naaste familie en vrienden met dit verlies en wensen hen sterkte bij het verwerken daarvan.

Uit "De Gelderlander" 28-12-2019.

_____________________________________________________________

ROEL BRINK OVERLEDEN

Na een kortstondig ziekbed is is op 22 december 2019  onze voorzitter, ROEL BRINK overleden. Roel is na een kort ziekbed zonder pijn en in alle rust heengegaan.

De crematie van Roel zal plaats vinden op maandag 30 december 2019 om 13.00 uur in Crematorium Waalstede, Staddijk 130, 6537 TW Nijmegen.

De crematie van Roel zal plaatsvinden op maandag 30 december 2019 om 13.00 uur in Crematorium Waalstede, Staddijk 130, 6537 TW Nijmegen.

 

Onze gedachten zijn bij echtgenote Leida, kinderen en naaste familie en vrienden, die we hiermee van harte condoleren.

_____________________________________________________________

Uitnodiging

Namens alle bestuurders van alle afdelingen van Quick 1888 wensen wij u en uw familie een gezond en sportief 2020!

Om het nieuwe jaar samen met uw sportvrienden op gepaste wijze te starten nodigen wij u uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst die op zondag 5 januari vanaf 15.00 uur wordt gehouden in ons clubhuis

Receptie
Vooral bedoeld om samen met mensen die u bij Quick kent het nieuwe jaar in te luiden. 
Aanvang 15.00 uur – einde circa 19.00 uur

Stamppotbuffet
De voortzetting van een mooie traditie. Op het eind van de middag is er een buffet met verschillende soorten stamppotten. Voor de jeugd die toch even iets anders wilt is er op het eind van de middag frites met een snack

Voor het eten is opgeven noodzakelijk.

Aanmelden
Omdat we dit goed in moeten plannen stellen we het op prijs als u zich uiterlijk 1 januari aanmeldt via de website via onderstaande link.

https://www.quick1888.nl/718/nieuwjaarsreceptie-eten/

Aanmelden aan de bar is ook mogelijk. Er ligt een lijst klaar.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en tot 5 januari.

Namens Quick 1888
Het bestuur.

_______________________________________________________

Update 17 november 2019

Hartelijk dank voor de vele steunbetuigingen van Quickers-ers. Dat doet echt goed!

Intussen heb ik op mijn website een extra pagina aangemaakt, waar ik het verloop en nieuwtjes bijhoudt.

Je kunt dit volgen via: https://robdehaas.jouwweb.nl/ziekte  

Hartelijke groet, Rob & Karin

------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 5 november 2019

ROB DE HAAS ERNSTIG ZIEK
Helaas moet ik slecht nieuws melden over mijn gezondheid.
Bij mij is alvleesklierkanker vastgesteld met uitzaaïingen naar de lever. Behandeling en genezing zijn niet mogelijk. Wel wordt momenteel onderzocht op welke wijze d.m.v. chemo vertraging van het proces en verbetering van de levenskwaliteit kan worden bereikt.
Voorlopig, en zolang mogelijk , zal ik mijn activiteiten voor de Quick Reünisten  blijven doen.

Namens het Bestuur van de Quick Reünisten,
Rob de Haas

_______________________________________________________

Uit De Gelderlander 

WEDSTRIJDPROGRAMMA QUICK 1888 1 SEIZOEN 2019-2020

Hieronder het wedstrijdprogramma.

De eerste thuiswedstrijd is dus op zondag 29 september. Traditiegetrouw worden de Reünisten uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Verzamelen met koffie en gebak om 12.30 uur.

______________________________________________________________

NIEUWE LEDEN GEZOCHT !!

Het ledental van onze reünistenvereniging kan best wat aanvulling gebruiken. Door overlijden en afzegging is het aantal leden iets gekrompen.  

Die trend zouden wij graag  ombuigen naar een groei. Niet alleen is het leuk oude vrienden weer te ontmoeten, maar bij een dalend ledental komt ook de begroting (en dus de contributie) onder druk te staan. Ongetwijfeld ken jij oude teamgenoten, die geen lid van de Reünistenvereniging zijn. Spreek ze hier eens op aan en nodig ze uit lid te worden. Wie wil er nou geen lid zijn voor maar € 25,00 ? Ook wil het Bestuur dat graag doen, maar moet dan wel namen, tel. nrs. en emailadressen van je krijgen. Vind je het leuk om lid te zijn van onze club? Draag dan ook je steentje bij voor de uitbreiding daarvan...!! Bij voorbaat dank!!

ADVERTENTIES

De kosten van ons clubblad worden grotendeels gedragen door de advertenties. Ook daarin zit af en toe wat verloop. Graag zouden we wat méér adverteerders opnemen. Kijk eens rond in je omgeving, zoals de winkel waar je vaak komt, je (oude) werkgever , bedrijven van vrienden en familie etc. en vraag ze ons te ondersteunen en tegelijkertijd reclame voor hun zaak te maken. 

De kosten? Hele pagina € 100, halve pagina € 50 per jaar (4 uitgaves).

 

Handige websites:

 

 

KNVB

 

 

SGS

KNCB

Gewoon het erbij horen...

Wieb was op school een gewaardeerde, oudere collega van me. Hij praatte graag en dus veel en had dan altijd hetzelfde stopwoord paraat, of beter, stopzin, zes woorden achter elkaar: Ik bedoel, ik wil maar zeggen… Soms gebruik ik die woorden sindsdien, zomaar, voor de fun.

Ik bedoel, ik wil maar zeggen… Dat wat nu volgt. U, als trouwe lezer van ons clubblad kunt het weten. Al enkele keren heb ik het in een of andere tekst geschreven, namelijk dat voor mij het voornaamste van het reünist-zijn gewoon is het erbij horen, lid te kunnen zijn van deze club. Dat alleen al geeft mij althans een ondefinieerbaar, fijn gevoel. Het andere: het jaarfeest, ons clubblad, prachtig allemaal, maar voor mij toch iets of wat van secondair belang.

De reünisten van Quick variëren in leeftijd tussen de 35 en, ludiek gesteld, de 100 jaar.

Tussen die twee extremen zit maar liefst 65 jaar. Dat is veel, bijna een mensenleven, bedenk ik nu ineens. En dat vind ik persoonlijk nou zo uniek! Geweldig zelfs!

Nu hoor ik weleens ouderen op klaaglijke toon zeggen: Er zijn steeds minder mensen van mijn leeftijd. Ik denk dat ik maar niet meer naar het jaarfeest ga. Of erger nog: Ik denk dat ik mijn lidmaatschap maar opzeg. Wacht even, mensen… Ban die hokjesgeest uit! Of probeer dat in ieder geval! Daar zou ik voor willen pleiten!

Oog hebben voor en gewoon praten, dan wel discussiëren, met niet alleen maar leeftijdsgenoten werkt verfrissend, verhelderend, houdt iemand jong van geest, is kortom levensverrijkend. Alleen het vereist wel een bepaalde instelling, een zekere mentaliteit. Heb je die van jezelf, met andere woorden, is die aangeboren? Prima! Klaar!

Heb je die niet of in mindere mate, dan is dat natuurlijk spijtig. Je er zo lang mogelijk tegen verzetten, dat zou in ieder geval het proberen waard moeten zijn. Waar een wil is, is immers een weg! Kom op mensen, die zich aangesproken voelen, een petit effort, alstublieft!

Probeer als ouderen in dit geval open te staan voor Quickers in de leeftijdscategorieën jong, belegen en oud!

Louis Godschalk, maart 2016

 

REÜNIST ZIJN

Wij, als bestuur van de Reünistenclub van Quick, mogen ons nog steeds verheugen in het voor deze tijd behoorlijke aantal van om en nabij de 170 leden. De meesten uiteraard uit Nijmegen en omgeving, verder leden verspreid over ons land, en ook nog een klein contingent buitenlanders uit België, Canada, Duitsland, Zwitserland en Australië. Welke andere sportvereniging kan zulke adelbrieven voorleggen? Het zullen er niet veel zijn.

Wat zijn nou de voordelen (nadelen zie ik niet) om na je 35-ste als (oud)-Quicker lid te zijn van de Reünistenclub? Dat is niet alleen het vier keer per jaar ontvangen van het Reünistenblaadje (Tussen haakjes: ik zeg nog steeds blaadje naar analogie met het vroegere Quickblaadje. Het klinkt in mijn oren wat intiemer dan blad). Verder nu…

We hebben ook het Jaarfeest, de grote Reünie. Altijd in april, op een zaterdag na de 10de, in 1888 de oprichtingsdatum van Quick. Hieraan kunt u, eventueel met uw partner, deelnemen tegen een schappelijke ledenprijs van 28,50 euro per persoon. Aangenaam toch om onder het genot van gratis drankjes en verder dansjes en een heerlijke maaltijd, vele bekenden en Quick-getrouwen, na een jaar of langer, weer te ontmoeten?!

Ook moet ik zeker noemen dat haast vooroorlogse bedrag aan contributie: 25 euro per jaar! Ja, en dan tot besluit het naar mijn oordeel allerbelangrijkste – en ik meen dat echt! – van het Reünist-zijn, namelijk gewoon-het-erbij-horen, ontdaan van al de eerder genoemde franje, want die beschouw ik maar als een bonus, zij het een heel fijne.

Kunt u het met mij eens zijn, waarde lezers? Schrijf er eens een pennenvruchtje over en stuur ons dat toe. Zou leuk zijn! We zijn benieuwd. En natuurlijk bij voorbaat dank, maar dat spreekt haast vanzelf.

 

Louis Godschalk